i


€ 0


Disclaimer: Berekening geeft een indicatie – uitgangspunten

Let op

Onze berekening geeft je een indicatie. Dat betekent dat we je een indruk van de mogelijkheden geven maar niet met alle factoren rekening kunnen houden. De uitkomst geeft je geen rechten. Je krijgt geen aanbod of advies om een product te kopen of aan te passen. Het gebruik van deze rekentool is niet bedoeld om reclame te maken voor een financieel product.

Om de berekening te kunnen maken, nemen we een aantal dingen aan. Misschien gelden deze dingen niet voor jou. Een hypotheek is maatwerk. Ga voor een persoonlijke berekening naar een onafhankelijke adviseur.

Ben je 55 jaar of ouder? Vul dan alvast je verwachte pensioeninkomen in als bruto jaarinkomen om een indicatie van je mogelijkheden te krijgen.

Dit zijn onze uitgangspunten:

 • Jij bent:
  • ouder dan 18 jaar maar jonger dan de AOW-leeftijd - dit geldt ook voor een eventuele partner (onder partner verstaan wij een fiscaal partner in de zin van de Wet inkomstenbelasting 2001).
  • in Nederland belastingplichtig.
 • Het onderpand is je hoofdverblijf en ligt in Nederland. We hebben er rekening mee gehouden dat vanaf 2018 de maximale hypotheek 100% van de waarde van de woning mag bedragen.
 • De hypotheek:
  • Wordt gesloten voor aankoop, onderhoud of behoud van de woning.
  • Is een eigenwoningschuld waarvan de rente aftrekbaar is in box 1.
 • Rentepercentage, rentevaste periode en looptijd:
  • We rekenen standaard met een rentevaste periode van 10 jaar met de daarbij horende actuele rente. Na deze 10 jaar volgt de keuze voor een nieuwe rentevaste periode met het rentepercentage dat daar op dat moment bij hoort
  • We bepalen de actuele rente op basis van de hypotheekvorm annuïteitenhypotheek en ons hypotheekproduct Compact Hypotheek. Deze actuele rente is op basis van een hypotheek met NHG of zonder NHG, zie hieronder voor meer uitleg.
  • De berekening is gebaseerd op een ongewijzigd rentetarief gedurende de gehele looptijd van de lening. In dit geval 30 jaar
 • Nationale Hypotheek Garantie (NHG)
  • Een van de voorwaarden om voor een hypotheek met NHG in aanmerking te komen is de koopprijs van je huis. Want vanaf 2017 bepaalt de gemiddelde koopsom van huizen in Nederland hoe hoog de grens is om een hypotheek met NHG te kunnen aanvragen. In 2019 geldt als maximale koopsom € 290.000.
  • Als jouw maximale hypotheek onder die grens uitkomt, rekenen wij automatisch met ons NHG rentetarief. Wij gaan er dan van uit dat je aan de NHG voorwaarden en normen voldoet.
 • Risicoklasse indien zonder NHG
  • Als jouw maximale hypotheek boven het maximum bedrag voor NHG uitkomt, rekenen we in deze rekentool met een rente zonder NHG.
  • We gaan dan uit van de hoogste risicoklasse
 • Als je een hypotheek bij Obvion aanvraagt, toetsen we iedere hypotheekaanvrager bij de Stichting Bureau Kredietregistratie in Tiel.

Alle berekeningen zijn gebaseerd op cijfers van 2019.

Hieronder zie je een algemeen rekenvoorbeeld, gebaseerd op de Obvion Compact Hypotheek. Je uiteindelijke persoonlijke termijnbedrag per maand hangt onder andere af van de hoogte van je hypotheek, het door jou gekozen hypotheekproduct en je rentevaste periode.

Wil je inzicht krijgen in je persoonlijke financiële mogelijkheden, neem dan contact op met een onafhankelijk adviseur.

Totale krediet bedrag

A
Duur van de krediet overeenkomst

B
Nominale rente

C
Jaarlijkse kosten percentage (JKP)

D
Termijn bedrag

E
Totaal te betalen bedrag

F
€ 200.000 30 jaar 2,1 % 2,1 % € 749 € 269.741

A. Totale kredietbedrag
Het totale kredietbedrag bedraagt € 200.000. Dit is het totale bedrag dat klanten van Obvion lenen. Er is hierbij gekozen voor een annuïteitenhypotheek.

B: Duur van de kredietovereenkomst
De duur van de kredietovereenkomst is in dit geval 30 jaar. Dit betekent dat de gehele lening na 30 jaar dient te zijn terugbetaald.

C: Nominale rente NHG
Nominale rente NHG is een nominaal rentetarief (ook wel debetrentevoet genoemd), dat geldt voor een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie. Het nominale rentetarief wordt door de geldverstrekker standaard in de offerte vermeld. In dit voorbeeld is gekozen voor een rentevaste periode van 10 jaar. Gedurende deze periode staat de rente vast.

D: Jaarlijks Kosten Percentage (JKP)
Het Jaarlijks kostenpercentage (JKP) is het bedrag dat je als vergoeding betaalt aan Obvion. Dit bestaat uit de totale kosten van de hypothecaire geldlening en is uitgedrukt in een percentage op jaarbasis van het totale kredietbedrag (zie A). Je kunt het JKP gebruiken om verschillende kredietaanbiedingen met elkaar te vergelijken.

E: Termijnbedrag per maand
Het Termijnbedrag per maand is het bedrag dat je maandelijks aan Obvion betaalt. Dit bestaat uit rente en de aflossing voor de annuïteitenhypotheek.

F: Totaal te betalen bedrag
Het Totaal te betalen bedrag is het totaal van de te betalen termijnbedragen (rente en aflossing). De uitkomst in het voorbeeld is gebaseerd op een ongewijzigd rentetarief gedurende de gehele looptijd. In dit voorbeeld betekent dit dat er voor de duur van de kredietovereenkomst (30 jaar) gerekend is met een rentevaste periode van 10 jaar. Na deze 10 jaar volgt de keuze voor een nieuwe rentevaste periode, hoogstwaarschijnlijk met een ander rentepercentage. Hierdoor kan het werkelijke Totaal te betalen bedrag afwijken van het in dit voorbeeld gepresenteerde bedrag.

Overig
Het voorbeeld gaat uit van een lening met een hypothecaire dekking. Dit betekent dat jouw woning het onderpand is voor de lening. U bent verplicht een opstalverzekering af te sluiten voor de woning. Afhankelijk van de hypotheek die je kiest, zijn er aanvullende verplichtingen, zoals een overlijdensrisicoverzekering. Verder is het mogelijk dat je een pandrecht op bijvoorbeeld een Spaarrekening Eigen Woning of verzekering dient te vestigen.

In bovenstaand voorbeeld zijn een opstalverzekering en Nationale Hypotheek Garantie verplicht. Lees meer informatie over NHG en bijbehorende voorwaarden en kosten.

De in bovenstaand voorbeeld gebruikte bedragen en tarieven zijn indicatief. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Je onafhankelijk adviseur kan je informeren en helpen bij het kiezen van een hypotheek die bij jou past.